Zmiany w uchwale nr 50/2019

 Uchwała Nr 63/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia planu zadań na kadencję 2016-2020

 

Na podstawie art. 66 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 20) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przyjmuje plan zadań na kadencję
2016-2020.

2.      Plan zadań, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-06-29
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-30 12:18:46
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 13:05:47

Liczba wyświetleń strony: 1320

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka