Uchwała Nr 92/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 października 2017 roku

 

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Panu prof. Zbigniewowi Zenonowi Puchalskiemu, jednemu z najwybitniejszych współczesnych chirurgów, specjalizującemu się
w chirurgii endokrynologicznej i gastroenterologicznej, szczególnie w problematyce raka trzustki. Cenionemu w świecie medycznym w kraju i zagranicą.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-10-30 11:53:15
Data aktualizacji:2017-10-30 11:53:16

Liczba wyświetleń strony: 1041

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka