Uchwała Nr 107/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach i jego następców prawnych nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Uczelni, położonych w Kielcach przy ulicy Świętokrzyskiej 21 i oznaczonych jako działki:

1)     188/5 o powierzchni 6,2642 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00052587/4,

2)     187/9 o powierzchni 1,7512 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00051069/0,

3)     187/10 o powierzchni 0,0558  ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1L/00129613/7.

 

 § 2

 

Ustanowienie służebności, o których mowa w § 1 uchwały nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-20 08:25:42
Data aktualizacji:2017-12-20 08:25:43

Liczba wyświetleń strony: 1019

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka