Uchwała Nr 15/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia planu wydawniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na 2017 r. 


Na podstawie § 44 ust. 2 oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

1.      Senat zatwierdza plan wydawniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2.      Plan wydawniczy stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 14:01:02
Data aktualizacji:2017-01-27 14:01:02

Liczba wyświetleń strony: 1163

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka