Zmieniona uchwałami  nr 8/2019  , nr 251/2019

Uchwała Nr 3/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie wyboru Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 163 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wybiera na członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów, następujące osoby:

 

1)      dr hab. Joanna Czerwik- Marcinkowska prof. UJK – WMP,

2)      dr hab. Władimir Pasicznik prof. UJK – WNS,

3)      dr hab. Jacek Bonarek – WFH,

4)      dr Olga Dąbrowska – Cendrowska – WH,

5)      dr Małgorzata Kwaśniewska – WPiA,

6)      dr inż. Mariola Mendrycka – Wydział Zamiejscowy,

7)      dr n. hum. Aldona Kopik – WLiNoZ,

8)      dr Ryszard Stefański – WPAiZ,

9)      Monika Biniek,

10)  Dagmara Gugała,

11)  Dominika Juszczak,

12)  Mariusz Karyś,

13)  Aleksandra Kwiecień,

14)  Emilia Toporek,

15)  Grzegorz Witkowski,

16)  Karol Zubek.

 

§ 2

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-01-26
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 13:49:53
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 10:58:16

Liczba wyświetleń strony: 1209

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka