Uchwała Nr 97/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 14/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W § 1 uchwały Nr 14/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego, dotychczasową treść ust. 2, zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

„ 2.  Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 28,7 mln  zł.”.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-11-27 08:20:03
Data aktualizacji:2017-11-27 08:20:04

Liczba wyświetleń strony: 1078

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka