Uchwała Nr 52/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr 37/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018

 

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2016,  poz. 1842 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 37/2016 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 dokonuje się poniższych zmian:

1)     w załączniku nr 1 do uchwały Kierunki studiów - kryteria kwalifikacji studia stacjonarne
i niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie
w części II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
dodaję się nowy kierunek studiów o nazwie Rolnictwo ekologiczne wraz z kryteriami kwalifikacji:

 

Rolnictwo ekologiczne (stacjonarne studia inżynierskie)

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

Przedmiot wymagany punktowany

– język polski

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– matematyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– język obcy

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

– biologia

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

 

Jeden przedmiot do wyboru:

chemia lub fizyka lub

geografia lub informatyka

 

P. podstawowy x 1

albo

P. rozszerzony x 2

waga = 5%

waga = 25%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

W = a*P + b*M + c*J + d*Z + e*Y”

2)     w załączniku nr 3 do uchwały „Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia 2017/2018” dodaje się część VI w brzmieniu:

VI.terminy dla osób, podejmujących studia na kierunku FIZYKA:

STUDIA stacjonarne DRUGIEGO STOPNIA

Lp.

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Terminy

1.

Rozpoczęcie rejestracji

15 stycznia 2018 r.

2.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

28 lutego 2018 r.

3.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

1 marca 2018 r.

4.

Przyjmowanie kompletu wymaganych dokumentów na studia

1-7 marca 2018 r.

5.

Ogłoszenie wyników przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną

8 marca 2018 r.

8.

Posiedzenie odwoławcze Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej

9 marca 2018 r.”

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-26 12:22:24
Data aktualizacji:2017-05-29 12:12:11

Liczba wyświetleń strony: 1543

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka