Traci moc na podstawie Uchwały Nr 62/2018

Uchwała Nr 105/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie podmiotu leczniczego

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 17) Statutu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na utworzenie podmiotu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-20 08:22:57
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-28 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 1086

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka