Uchwała Nr 17/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutem Uczelni

 

 

            Na podstawie  art. 202 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§1

 

1.      Senat stwierdza zgodność uchwały Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz ze statutem Uczelni. 

2.      Uchwała Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-27 14:36:39
Data aktualizacji:2017-02-24 12:51:10

Liczba wyświetleń strony: 1333

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka