Uchwała  Nr 101/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 14 grudnia 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej organizacji letnich kursów języka polskiego dla cudzoziemców

 

            Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183) oraz § 59 ust. 3 pkt 18) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża pozytywną opinię w sprawie organizacji letnich kursów języka polskiego dla cudzoziemców przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-20 08:16:25
Data aktualizacji:2017-12-20 08:16:25

Liczba wyświetleń strony: 989

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka