Traci moc na podstawie uchwały nr 48/2018

Uchwała Nr 34/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

 w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie  art. 160a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 

  1. Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wprowadza się wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla cudzoziemców – uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, podejmujących naukę na zasadach odpłatności, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-03-30
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-03-31 11:54:49
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 11:16:59

Liczba wyświetleń strony: 1119

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka