Zmieniona uchwałą nr 23/2018

Uchwała Nr 55/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

 

w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych i konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2018/2019 - 2020/2021

 

            Na podstawie art. 169 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uprawnienia określone w załączniku nr 1 przysługują laureatom, ubiegających się o przyjęcie na studia. Podstawą preferencji jest wynik uzyskany w olimpiadach i konkursach, zarówno w roku egzaminu maturalnego, jak i w latach wcześniejszych.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-05-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-26 12:47:43
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 11:33:20

Liczba wyświetleń strony: 1804

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka