Uchwała Nr 78/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany składu Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr
i Współpracy z Zagranicą

 

 

Na podstawie § 64 ust. 1 i 2 oraz § 67 pkt 2) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. W § 1 uchwały nr 56/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia
1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr
i Współpracy z Zagranicą dokonuje się zmiany liczby członków Komisji na 19 osób.

2. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą Pana dr hab. Macieja Rybczyńskiego prof. UJK.

 

§ 2

 

Skład Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą powołanej uchwałą Nr 56/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy
z Zagranicą z uwzględnieniem zmiany wynikającej z § 1 jest następujący:

 

 

1)     dr hab. Dariusz Banaś,

2)     prof. zw. dr hab. Małgorzata Bielecka,

3)     dr hab. Jacek Bonarek,

4)     dr Agata Chabior,

5)     dr hab. Tadeusz Ciupa, prof. UJK,

6)     prof. zw. dr hab. Agnieszka Gałuszka,  

7)     dr Dorota Gonigroszek,

8)     dr hab. Anna Jabłońska,

9)     prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca,

10)  dr hab. Jarosław Karpacz, prof. UJK,  

11)  dr Paweł Kurtek,

12)  dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK,

13)  prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło,

14)  dr hab. Maciej Rybczyński prof. UJK,

15)  dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK,

16)  dr Małgorzata Strzyż,

17)  dr hab. Edyta Suliga, prof. UJK,  

18)  dr hab. Roman Suligowski, prof. UJK,

19)  prof. zw. dr hab. Urszula Ślusarczyk.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-29 11:52:41
Data aktualizacji:2017-09-29 12:34:00

Liczba wyświetleń strony: 1178

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka