Uchwała Nr 19/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 23 lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu
dla Doktorantów

 

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 15) oraz § 168 ust. 2 pkt 2) i ust. 4 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uzupełnia skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów poprzez dokonanie wyboru następujących osób:

 

1)      dr hab. Grażyna Branny prof. UJK – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu,

2)      dr hab. Ireneusz Kraś prof. UJK – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,

3)      dr hab. Jerzy Prochwicz prof. UJK – Wydział Nauk Społecznych,

4)      dr hab. Aleksander Bołdyrew – Wydział Filologiczno – Historyczny,

5)      mgr Irena Puszkarz – doktorant – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

6)      mgr Paweł Grzybek – doktorant – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

7)      mgr Ilona Stabrawa – doktorant – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,

8)      mgr Wojciech Cedro – doktorant – Wydział Humanistyczny.

 

§ 2

W skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów, uwzględniający postanowienia § 1 wchodzą następujące osoby:

 

1)      prof. zw. dr hab. Bożena Matyjas – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,

2)      dr hab. Aleksander Bołdyrew – Wydział Filologiczno – Historyczny,

3)      dr hab. Grażyna Branny prof. UJK – Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu,

4)      dr hab. Ireneusz Kraś prof. UJK – Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,

5)      dr hab. Jerzy Prochwicz prof. UJK – Wydział Nauk Społecznych,

6)      dr. hab. Roman Suligowski prof. UJK – Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,

7)      dr hab. Lidia Michalska-Bracha prof. UJK – Wydział Humanistyczny,

8)      dr hab. n. med. Marcin Sadowski – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,

9)      mgr Wojciech Cedro – doktorant,

10)  mgr Paweł Grzybek – doktorant,

11)  mgr Mateusz Kowalik – doktorant,

12)  mgr Mateusz Lisak – doktorant,

13)  mgr Iwona Możdżonek – doktorant,

14)  mgr Ilona Stabrawa – doktorant,

15)  mgr Marcin Pawlicki – doktorant,

16)  mgr Irena Puszkarz – doktorant.

§ 3

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-24 12:15:04
Data aktualizacji:2017-02-24 12:15:05

Liczba wyświetleń strony: 1137

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka