Uchwała Nr 30/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia o nazwie zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo o profilu praktycznym


Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy się od  roku akademickiego 2017/2018  kierunek studiów pierwszego stopnia o nazwie zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo o profilu praktycznym.
  2. Na Wydziale Humanistycznym określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo na poziomie pierwszego stopnia o profilu praktycznym, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-03-31 11:49:57
Data aktualizacji:2017-10-03 09:41:43

Liczba wyświetleń strony: 1134

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka