Zmieniona uchwałą nr 15/2021

Uchwała Nr 32/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 w związku z art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 1842 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 1)  lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwala się Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Tekst regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2017/2018. 
  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 28/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-03-30
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 11:51:52
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 11:11:38

Liczba wyświetleń strony: 2287

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka