Uchwała Nr 27/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym(j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Panu prof. Andrzejowi Kajetanowi Wróblewskiemu, jednemu z najwybitniejszych współczesnych fizyków, uczonemu o światowej sławie i uznaniu oraz udokumentowanym wkładzie w rozwój fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-31 11:45:57
Data aktualizacji:2017-03-31 11:45:58

Liczba wyświetleń strony: 1072

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka