Zmieniona uchwałą nr 15/2018

Uchwała Nr 81/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 września 2017 roku

 

w sprawie ustalenia wieloletniego planu inwestycyjnego dla przedsięwzięcia

pn. „MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia”

 

Na podstawie art.62 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 
(t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz na podstawie § 59 ust.1 oraz ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.      Senat Uniwersytetu zatwierdza wieloletni plan inwestycyjny na lata 2017-2021 dla zadania inwestycyjnego  pod nazwą „MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia” dotyczącego rozbudowy infrastruktury naukowo badawczej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego i zwiększenie jej komercyjnego wykorzystania w obszarze badań naukowych z zakresu onkologii, terapii radiacyjnej, posturologii i analizy ruchu:

Lata realizacji

Nakłady

(w tys.zł)

Źródła finansowania

(w tys.zł)

 

 

Środki własne UJK

Środki własne – wkład przedsiębiorstw

Środki UE

2017

232,7

232,7

-

-

2018

4 119,5

567,6

9,5

3 542,4

2019

15 699,9

2 199,4

-

13 500,5

2020

13 209,1

1 850,5

-

11 358,6

2021

6 683,6

936,3

-

5 747,3

Razem

39 944,8

5 786,5

9,5

34 148,8

 

2.      Inwestycja współfinansowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, oś priorytetowa 1 Innowacje i nauka, Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R (PI 1a).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-09-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-09-29 12:13:21
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 13:22:50

Liczba wyświetleń strony: 1027

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka