Traci moc na podstawie uchwały nr 48/2018

Uchwała Nr 38/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 zmieniająca uchwałę nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 160 a ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 

Wprowadzony wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 34/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców zastępuję się nowym wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2017-04-27
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-04-28 13:45:19
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 11:20:22

Liczba wyświetleń strony: 1143

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka