Uchwała Nr 53/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 maja 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      W załączniku do uchwały nr 33/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018 dodaje się 30 miejsc dla nowo planowanego kierunku studiów rolnictwo ekologiczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym.

2.      Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018, w tym planowana liczba przyjęć na pierwszy rok studiów określa się następująco:

 

LICZBA MIEJSC NA STUDIACH STACJONARNYCH w roku akademickim 2017/2018

 

ogółem

w tym planowana liczba przyjęć na I rok studiów

podstawowa jednostka/kierunek

studia stacjonarne

Wydział Humanistyczny

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

250

50

40

90

Filologia angielska

320

75

40

115

Filologia germańska

125

40

25

65

Filologia rosyjska

40

20

0

20

Filologia polska

180

45

40

85

Historia

100

25

20

45

Lingwistyka stosowana

80

40

 

40

Militarystyka historyczna

20

20

 

20

Organizacja turystyki historycznej

20

20

 

20

Zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo**

20

20

 

20

razem

1155

355

165

520

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Biologia

150

40

20

60

Biotechnologia

180

40

30

70

Chemia

130

40

20

60

Fizyka

30

20

20

40

Fizyka techniczna

60

20

 

20

Geografia

70

20

25

45

Informatyka

150

40

 

40

Matematyka

90

25

20

45

Ochrona środowiska

60

20

20

40

Ochrona środowiska-studia inżynierskie

20

20

 

20

Rolnictwo ekologiczne**

30

30

 

30

Turystyka i rekreacja

180

50

 

50

Zdrowie środowiskowe**

20

20

 

20

razem

1170

385

155

540

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

 

pierwszego stopnia/jed.mgr

drugiego stopnia

ogółem

Dietetyka**

50

50

 

 

Fizjoterapia-jednolite mgr

380

80

80

160

Kierunek lekarski - jednolite mgr

225

75

 

75

miejsca dla cudzoziemców*

 

5

 

5

Kosmetologia

130

40

 

40

Pielęgniarstwo

440

90

75

165

Położnictwo

220

50

30

80

Ratownictwo medyczne

200

75

 

75

Wychowanie fizyczne

180

60

 

60

Zdrowie publiczne

150

25

20

45

studia dla absolwentów ratownictwa medycznego

 

 

20

20

razem

1975

550

225

725

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

pierwszego stopnia/jed.mgr

drugiego stopnia

ogółem

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

120

25

20

45

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

100

25

20

45

Kryminologia stosowana

130

60

 

60

Pedagogika

750

160

140

300

Psychologia-jednolite mgr

190

90

 

90

Praca socjalna

120

20

25

45

Wzornictwo

80

25

 

25

razem

1490

405

205

610

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania

 

pierwszego stopnia/jed.mgr

drugiego stopnia

ogółem

Administracja

500

75

110

185

Bezpieczeństwo narodowe

400

90

75

165

Ekonomia

380

60

90

150

Finanse i rachunkowość

230

75

 

75

Logistyka

220

60

 

60

Politologia

40

20

20

40

Prawo - jednolite mgr

270

90

 

90

Scandiniavian studies**

20

20

 

20

Stosunki międzynarodowe

50

20

 

20

Zarządzanie

420

60

75

135

razem

2530

570

370

940

Wydział Filologiczno-Historyczny

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Administracja**

40

40

 

40

Filologia (filologia angielska)

140

60

 

60

Historia

100

20

20

40

Stosunki międzynarodowe

20

20

 

20

razem

300

140

20

160

Wydział Nauk Społecznych

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

Bezpieczeństwo narodowe

200

40

40

80

Ekonomia

60

20

 

20

Finanse i rachunkowość**

40

40

 

40

Pedagogika

280

50

60

110

Zarządzanie

70

20

 

20

razem

650

170

100

270

Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

 

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

ogółem

e-Administracja**

40

40

 

40

Filologia (filologia angielska)

60

25

 

25

Kosmetologia

40

20

 

20

Mechatronika

70

20

 

20

Zdrowie publiczne**

25

25

 

25

razem

235

130

0

130

razem UJK

9505

2705

1240

3895

*w rozumieniu art.43 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

**kierunek planowany do uruchomienia w roku 2017/2018

     

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-26 12:25:07
Data aktualizacji:2017-05-26 12:28:26

Liczba wyświetleń strony: 1232

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka