Uchwała Nr 96/2017

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 listopada 2017 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczania środków pozabudżetowych i sposobów zwiększania wynagrodzeń

 

 

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 20 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przeznaczania środków pozabudżetowych i sposobów zwiększania wynagrodzeń, zmienionej uchwałą nr 68/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 października 2015 roku, dotychczasową treść § 2, zastępuje się treścią w brzmieniu:

 

㤠2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 roku.”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Działające w Uczelni zakładowe organizacje związkowe wyraziły zgodę na obowiązywanie uchwały nr 2/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie przeznaczania środków pozabudżetowych i sposobów zwiększania wynagrodzeń, zmienionej uchwałą nr 68/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 października 2015 roku oraz zmienionej niniejszą uchwałą, z okresem obowiązywania tych zasad do dnia 31 grudnia 2018 r.”.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-11-27 08:15:52
Data aktualizacji:2017-11-27 08:15:52

Liczba wyświetleń strony: 1066

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka