Zarządzenie nr 4/2005

Zarządzenie Nr  4 /2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  28  stycznia  2005 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji wchodzą:

1. Instytut Ekonomii,

2. Instytut Nauk Politycznych,

3. Instytut Zarządzania.

 

 

§ 2

 

1.W skład Instytutu Ekonomii wchodzą:

1)  Zakład Mikroekonomii,

2)  Zakład Makroekonomii,

3)  Zakład Statystyki, Ekonometrii i Prognozowania,

4)  Zakład Finansów,

5)      Zakład Rachunkowości,

6)      Zakład Gospodarki Regionalnej.

 

 

§ 3

 

1. W skład Instytutu Nauk Politycznych wchodzą:

1)      Zakład Antropologii Ogólnej i Politycznej,

2)      Zakład Historii Doktryn Politycznych,

3)      Zakład Historii Filozofii,

4)      Zakład Polityki Społecznej,

5)      Zakład  Polityki Regionalnej,

6)      Zakład Socjologii,

7)      Zakład Stosunków Międzynarodowych,

      8)  Zakład Teorii Polityki,

9)      Zakład Współczesnych Systemów Politycznych, w tym:

Pracownia Badań nad Ustrojami Politycznymi Krajów Islamskich,

10)   Pracownia Zastosowania Komputerów w Politologii.

11)   Zakład Partii i Systemów Partyjnych,

12)   Zakład Komunikacji Społecznej, w tym:

Pracownia Marketingu Politycznego

     13)Zakład Integracji Europejskiej.

 

 

 

 

§ 4

1. W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:

1)      Zakład Zarządzania i Organizacji,

2)      Zakład Marketingu,

3)      Zakład Metod Jakościowych w Zarządzaniu,

4)      Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem,

5)      Zakład Przedsiębiorczości,

6)      Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji,

7)      Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej,

8)      Zakład  Filozofii Biznesu i Negocjacji,

9)      Pracownia Zastosowania Komputerów w Zarządzaniu.

10)   Zakład Zarządzania Rozwojem  Lokalnym,

11)   Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu.

 

 

§ 5

 

Tracą  moc obowiązującą:

  1. Zarządzenie nr 40/2002  Rektora AŚ z dnia 27.09.2002r.  w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji,
  2. Zarządzenie nr 50/2003 z dnia 12.11.2003r. zmieniające zarządzenie nr 40/2002  Rektora AŚ z dnia 27.09.2002r.  w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji,
  3. Zarządzenie  nr 27/2004 Rektora AŚ z dnia 29.04.2004r. zmieniające zarządzenie nr 40/2002  Rektora AŚ z dnia 27.09.2002r.  w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji,
  4. Zarządzenie nr 52/2004 Rektora AŚ z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 40/2002  Rektora AŚ z dnia 27.09.2002r.  w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji,

 

 

 

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 09:19:56

Liczba wyświetleń strony: 10394

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka