Zarządzenie Nr 71/2005

Zarządzenie Nr  71 /2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  2  grudnia 2005 roku

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

§ 1.

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu  wchodzą:

 1. Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa,
 2. Instytut  Fizjoterapii,
 3. Instytut Zdrowia Publicznego,
 4. Wydziałowa Komórka ds. Praktyk Zawodowych

 

§ 2.

W skład Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa wchodzą:

1.   Zakład   Anatomii Prawidłowej i Funkcjonalnej,

2.   Zakład Fizjologii i Patofizjologii,

 1. Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Klinicznego,
 2. Zakład Kardiologii,
 3. Zakład Pielęgniarstwa Społecznego,
 4. Zakład Perinatologii,
 5. Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie
 6. Zakład Onkologii, Terapii i Opieki Paliatywnej.

 

§3.

W skład Instytutu Fizjologii wchodzą:

 1. Zakład Patobiomechaniki,
 2. Zakład Kinezyterapii,
 3. Zakład Medycyny Fizykalnej,
 4. Zakład Rehabilitacji w Schorzeniach Narządu Ruchu,
 5. Zakład Terapii Manualnej.

 

§ 4.

W skład Instytutu Zdrowia Publicznego wchodzą:

 1. Zakład  Profilaktyki Chorób Układu Nerwowego,
 2. Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia,
 3. Zakład Profilaktyki Społecznej,
 4. Zakład Badań Wieku Rozwojowego.

 

§5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od  1 grudnia 2005 roku.
 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-01-31 09:30:14

Liczba wyświetleń strony: 9917

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka