Zarządzenie Nr 56/2005

Zarządzenie Nr  56/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   3 października 2005 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia rektora nr 42/2005 z dnia 27 września 2005 r. dotyczącego powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom Uczelni

 

            Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365) oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r,  Nr 15, póz. 148 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       W § 2 ust.2 po dotychczasowej treści dodaje się następującą treść :” Wzór upoważnienia dla kanclerza Uczelni stanowi załącznik 1a do przedmiotowego zarządzenia.”

 

§ 2

 

Dodaje się załącznik 1a pod nazwą :” Wzór upoważnienia dla kanclerza Uczelni.”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz  • Załącznik 1a  dostepny w  wersji zarządzenia w formacie PDF.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:19:58

Liczba wyświetleń strony: 9964

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka