Zarządzenie Nr 30/2005

Zarządzenie Nr  30 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

 w sprawie nie zatrudniania w Uczelni niektórych osób jako nauczycieli akademickich

 

Na podstawie § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje :

§ 1

 

Wprowadza się w Uczelni zakaz zawierania umów o pracę z osobami, które były zatrudnione  w szkolnictwie lub instytucjach naukowych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, z którymi stosunek  pracy wygasł z powodu ukończenia przez te osoby 70 roku życia.

 

§ 2

Wprowadza się w Uczelni zakaz zawierania umów o pracę z osobami, które były zatrudnione w szkolnictwie lub instytucjach naukowych na stanowisku adiunkta, na stanowiskach dydaktycznych lub naukowych, z którymi stosunek pracy wygasł z powodu ukończenia przez te osoby 65 roku życia.

 

§ 3

 

Wprowadza się zakaz zawierania umów o pracę z osobami, które mają być zatrudnione w Uczelni jako dodatkowym  miejscu pracy, jeżeli osoby te nie mogą być wliczane do minimum kadrowego, od którego zależy uprawnienie do prowadzenia kierunku studiów przez Uczelnię.

 

§ 4

Uchyla się Zarządzenie Nr 26/2000 Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2000 roku, w sprawie dalszego zatrudniania osób, z którymi ustał stosunek pracy na stanowisku profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:58:52

Liczba wyświetleń strony: 10311

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka