Zarządzenie Nr 48/2005

Zarządzenie Nr   48 /2005


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  30 września 2005 roku

 

w sprawie powołania Komisji  Socjalnej w Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

Na podstawie art. 66 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach i § 4 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Powołuje się Komisję socjalną w Filii w Piotrkowie Trybunalskim w następującym składzie:

a)     Dybowski Andrzej

b)     Gudź Mariusz

c)     Imiołek Ewa

d)     Jagodzińska Urszula

e)     Nowak Wanda

f)      Pawlicka Monika

g)     Pisarek Dariusz

h)     Płosa Małgorzata

i)       Stokowski Stanisław

2.      Komisja socjalna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

3.      Komisja socjalna może prowadzić postępowanie kwalifikacyjne w obecności co najmniej połowy swojego składu, podejmując decyzje zwykłą większością głosów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:18:56

Liczba wyświetleń strony: 9591

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka