Zarządzenie Nr 67/2005

Zarządzenie Nr  67/2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  21 listopada 2005 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 54//2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W zarządzenia nr 54/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wprowadza się następujące zmiany:

 

W § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W skład Instytutu Historii wchodzą:

1)      Zakład Historii Starożytnej

2)      Zakład Historii Średniowiecznej

3)      Zakład Historii XVI-XVIII Wieku

4)      Zakład Historii Polski i Myśli Politycznej XIX Wieku

5)      Zakład Historii Powszechnej XIX Wieku

6)      Zakład Historii Polski XX Wieku

7)      Zakład Historii Powszechnej XX Wieku

8)      Zakład Nauk Pomocniczych Historii

9)      Zakład Historii Kultury, Nauki i Oświaty

10)   Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie”

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2005 r.



 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:21:44

Liczba wyświetleń strony: 9459

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka