Zarządzenie Nr 34/2005

Zarządzenie Nr  34/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  21 lipca 2005 roku

 

w sprawie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla nauczycieli akademickich w roku 2004/2005

 

          Na podstawie art. 102 ust.1 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 ze zm.), §10 i §11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. nr 107, poz. 1182 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.       W związku z trudną sytuacją finansową Uczelni wypłata wynagrodzenia za pracę  w godzinach ponadwymiarowych  dla nauczycieli akademickich w roku akademickim 2004/2005 w wysokości 30% należności nastąpi w miesiącu sierpniu 2005 r. wraz z wypłatą z wynagrodzenia za ten miesiąc.

2.       Terminy wypłat pozostałej  części  należności zostaną ustalone przez rektora do 10 września 2005 roku.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:59:13

Liczba wyświetleń strony: 9593

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka