Zarządzenie Nr 6/2005

Zarządzenie Nr 6 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 21 marca  2005 roku

 

w sprawie powołania komisji przygotowującej przekazanie Politechnice Świętokrzyskiej Domu Studenckiego „PROTON”

 

            Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

1.       W związku z koniecznością przekazania Politechnice Świętokrzyskiej Domu Studenckiego „Proton” powołuje się komisję, której zadaniem jest wykonanie wszystkich niezbędnych czynności w tym zakresie, w składzie:

Przewodniczący      -    mgr inż. Janusz Siwiec,

Członkowie              -    mgr Barbara Lesiak,

-          inż. Andrzej Kosmala,

-          mgr Aleksandra Michno,

-          mgr inż. Marek Muszyński,

-          Halina Chłopek

-          inż. Elżbieta Górska,

-          Natalia Sobczyk.

2.       Pomoc prawną komisji, o której mowa w ust. 1 świadczy radca prawny mgr Roman Wołowiec.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 09:20:30

Liczba wyświetleń strony: 10227

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka