Zarządzenie Nr 46/2005

Zarządzenie Nr   46 /2005

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia   30 września 2005 roku

 

w sprawie powołania Komisji ds. selekcji zbiorów w Bibliotece Głównej

 

 

            Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 18 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 listopada 1999 roku w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 1077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję ds. selekcji zbiorów w Bibliotece Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w składzie:

  1. Zofia Śliwska – przewodnicząca
  2. Adam Bandrowski – z-ca przewodniczącego
  3. Justyna Adamczyk
  4. Joanna Loeffler-Mazur
  5. Ewa Kornecka-Mogielska

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:17:47

Liczba wyświetleń strony: 9684

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka