Zarządzenie Nr 9/2005

Zarządzenie Nr 9/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29  marca 2005 roku

 

 

w sprawie  czasu pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

 

 

      Na podstawie art.129 kodeksu pracy i  art. 49 ust. 2 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

1.   Ustala się dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (za wyjątkiem  pracowników zatrudnionych na  stanowiskach portierów, palaczy, portierów-palaczy, sprzątaczek i  szatniarek)  dzień  2 maja 2005 roku (  poniedziałek   ) dniem wolnym od pracy, a w zamian  dzień  16 kwietnia 2005 roku  (sobota) dniem roboczym.

2.      W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 2 maja 2005 r. decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

 

§ 2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:54:25

Liczba wyświetleń strony: 10324

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka