Zarządzenie Nr 51/2005

Zarządzenie Nr  51/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  30  września 2005roku

 

 

zmieniające  zarządzenie nr 54/2004  rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 listopada 2004r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

 

Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§1

 

W zarządzeniu nr 54/2004 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 2 listopada 2004 r.  w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Humanistycznego  wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W § 1  dotychczasową treść  ustępu 5 w brzmieniu: „ Zakład Neofilologii” zastępuje się treścią: „ Samodzielny Zakład Neofilologii”,

 

  1. W §6 dotychczasową treść ustępu 1 w brzmieniu: W skład Zakładu Neofilologii      wchodzą:” zastępuje się treścią: „W skład Samodzielnego Zakładu Neofilologii wchodzą:”.

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 roku.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:19:44

Liczba wyświetleń strony: 9497

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka