Zarządzenie nr 5/2005

Zarządzenie Nr   5 /2005

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  28 stycznia 2005 roku 

 

zmieniające zarządzenie nr 55/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie struktury organizacyjnej   Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W §2 ust. 1 zarządzenia nr 55/2004 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie struktury organizacyjnej   Filii w Piotrkowie Trybunalskim wprowadza się następujące zmiany:

1)      W pkt. 9 skreśla się podpunkt a o treści „ a) Zakład Psychologii”.

2)      W pkt. 8 dodaje się podpunkt b o treści „b) Zakład Teorii Rozwoju Zawodowego”.

3)      Dodaje się pkt 10 o treści „10) Zakład Psychologii”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 09:21:04

Liczba wyświetleń strony: 10201

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka