Zarządzenie Nr 24/2005

Zarządzenie  Nr  24/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   8 czerwca 2005 roku

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

 

Na podstawie art. 141 ust. 3 ustawy z dnia 12 września   1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zmianami) oraz § 78 ust. 4  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną dla przeprowadzenia naboru kandydatów na pierwszy rok studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych w roku akademickim 2005/2006, w następującym składzie:

1.    prof. Janusz Król – przewodniczący komisji

2.    dr Ewa Małgorzata Szumilas – sekretarz komisji

3.    mgr Joanna Karczewska – sekretarz komisji

4.    dr Maria Materny

5.    dr Marta Repelewicz

6.    prof. dr hab. Zdzisław Ratajek

7.    dr Ryszard Błaszkiewicz

8.    dr Renata Piasecka

9.    dr Anna Wzorek

10. prof. dr hab. Zbigniew Gazda

11. dr Agnieszka Waldon-Kałuża

12. prof. dr hab. Andrzej Felchner

13. dr Tadeusz Szperna

14. prof. dr  hab. Czesław Wiśniewski

15. dr Ewa Krochmalska-Gawrosińska

16. Maciej Barański

17. Agnieszka Zapała

18. Piotr Sabat

19. Paweł Czupryński

20. Bartłomiej Nowak

21. Janusz Kozakiewicz

22. Janiec Piotr

23. Janszek Michał

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

                                                                                prof. dr hab. Adam Massalski

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-04 13:57:15

Liczba wyświetleń strony: 10345

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka