Zarządzenie Nr 7/2005

Zarządzenie Nr   7 /2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 marca 2005 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 49/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 listopada 2003 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W §2 zarządzenia nr 49/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu,  w  Instytucie   Kształcenia  Medycznego dodaje się punkt 17 w następującym brzmieniu:

 

„17. Zakład Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie”.

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 09:22:31

Liczba wyświetleń strony: 10068

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka