Zarządzenie Nr 50/2005

Zarządzenie Nr  50 /2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   30  września 2005 roku

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno -Przyrodniczego

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego wchodzą:

1.       Instytut Matematyki

2.       Instytut Fizyki

3.       Instytut Biologii

4.       Instytut Chemii

5.       Instytut Geografii

 

§ 2

W skład Instytutu Matematyki wchodzą:

1. Zakład Analizy Matematycznej

2. Zakład Podstaw Matematyki

3. Zakład Dydaktyki Matematyki i Technologii Informacyjnej

4. Zakład Matematyki Stosowanej

5. Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki

 

§ 3

W skład Instytutu Fizyki wchodzą:

1. Zakład Fizyki Jądrowej

2. Zakład Fizyki Doświadczalnej

3. Zakład Fizyki Teoretycznej

4. Zakład Dydaktyki Fizyki

5. Zakład Astrofizyki

6. Zakład Fizyki Atomowej

7. Zakład Fizyki Medycznej

    Pracownia Fizyki Medycznej

8. Zakład Informatyki

 

§4

 

W skład Instytutu Biologii Wchodzą:

1. Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców

2. Zakład Biologii Ogólnej i Ochrony Przyrody

3. Zakład Botaniki

4. Zakład Fizjologii Roślin

5. Zakład Genetyki

6. Zakład Zoologii

7. Zakład  Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska

8. Zakład Radiobiologii i Immunologii

9. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska

10. Zakład Mikrobiologii

11. Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej 

12. Zakład Fizjologii Zwierząt.


§ 5

W skład Instytutu Chemii wchodzą:

1. Zakład Chemii Fizycznej

      Pracownia Badań Chemicznych Środowiska

2. Zakład Chemii Nieorganicznej

3. Zakład Chemii Analitycznej

4. Zakład Technologii Chemicznej

5. Zakład Chemii Organicznej

6. Zakład Fizyki Chemicznej

 Pracownia Spektroskopii Molekularnej

7. Zakład Geochemii i Ochrony Środowiska

     Pracownia Dydaktyki Chemii

     Pracownia Podstaw Informatyki     

8. Zakład Fizycznej Chemii Organicznej

§6

W skład Instytutu Geografii wchodzą:

1. Zakład Geografii Fizycznej

     Pracownia  Hydrologii i Procesów Fluwialnych

     Pracownia Geomorfologii

     Pracownia Kartografii i Teledetekcji Środowiska

2. Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

3. Zakład Meteorologii i Bioklimatologii

4. Zakład Geografii Regionalnej

5. Zakład Geologii

6. Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody

     Pracownia Geografii Gleb

7. Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa

    Pracownia Geograficznych Systemów Informacyjnych

8. Zespół Laboratoriów Naukowo-Dydaktycznych Instytutu Geografii

        Laboratorium Geologiczno-Gleboznawcze

        Laboratorium Hydrologiczno-Geomorfologiczne

        Laboratorium Palinologiczne

         Pracownia Map, Dokumentacji i Reprodukcji

9. Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska

§7

Tracą moc obowiązującą :


  1. Zarządzenie nr 53/2002 rektora AŚ z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
  2. Zarządzenie nr 6/2003 rektora AŚ z dnia 2 lutego 2003 r. zm.. zarządzenie nr 53/2002 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
  3. Zarządzenie nr 1/2004  rektora AŚ z dnia 19 stycznia 2004r. zm. zarządzenie nr 53/2002 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
  4. Zarządzenie nr 4/2004  rektora AŚ z dnia19 stycznia 2004r. zm. zarządzenie nr 53/2002 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego,
  5. Zarządzenie nr 18/2004  rektora AŚ z dnia 2 kwietnia 2004r. zm. zarządzenie nr 53/2002 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
  6. Zarządzenie nr 35/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  22  lipca 2005 roku zm. zarządzenie nr 53/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

 

§8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 października 2005 roku. 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:19:21

Liczba wyświetleń strony: 9912

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka