Zarządzenie Nr 35/2005

Zarządzenie Nr  35 /2005


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  22  lipca 2005 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 53/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

 

§ 4  zarządzenia nr 53/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego otrzymuje następujące brzmienie:


„§4

W skład Instytutu Biologii wchodzą:

 1. Zakład Biologii Komórki i Mikroskopii Elektronowej
 2. Zakład Anatomii Porównawczej Kręgowców
 3. Zakład Biologii Ogólnej i Ochrony Przyrody
 4. Zakład Botaniki
 5. Zakład Dydaktyki Biologii i Ochrony Środowiska
 6. Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska
 7. Zakład Fizjologii Roślin
 8. Zakład Genetyki
 9. Zakład Mikrobiologii
 10. Zakład Radiobiologii i Immunologii
 11. Zakład Zoologii
 12. Zakład Fizjologii Zwierząt”.

 

§2

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 roku.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 12:59:23

Liczba wyświetleń strony: 9703

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka