Zarządzenie Nr 44/2005

Zarządzenie Nr  44 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   30 września  2005 roku

 

 

zmieniające  zarządzenie Nr  37/ 2005 z dnia  27 lipca  2005 roku w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach

 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 37 /2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  27 lipca  2005 w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 pkt.4) lit. d o następującym brzmieniu:

 

 

d)      kobietę urodzoną po 31 grudnia 1948 roku zatrudnioną w Uczelni, która do dnia 31 grudnia 2006 roku osiągnie 55 lat życia, przepracowała 30 lat (zaliczając w to okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu przepisów emerytalnych) i nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego,

 

 

zastępuje przepisem o brzmieniu:

 

d)      kobietę urodzoną po 31 grudnia 1948 roku zatrudnioną w Uczelni, która do dnia 31 grudnia 2007 roku osiągnie 55 lat życia, przepracowała 30 lat (zaliczając w to okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu przepisów emerytalnych) i nie przystąpiła do otwartego funduszu emerytalnego,

 

   § 2

 

Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:17:35

Liczba wyświetleń strony: 9912

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka