Zarządzenie Nr 52/2005

Zarządzenie Nr  52 /2005


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 30 września 2005 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 4/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 stycznia  2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Zarządzania i Administracji

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

 

W §4 zarządzenia nr 4/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji, ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

  1. Zakład Zarządzania i Organizacji
  2. Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji
  3. Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
  4. Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Pracownia Zastosowania Komputerów w Zarządzaniu

  1. Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  2. Zakład Metod Jakościowych w Zarządzaniu
  3. Zakład Marketingu
  4. Zakład Przedsiębiorczości
  5. Zakład Filozofii Biznesu i Negocjacji.

                                                                       §2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2005 r.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:19:46

Liczba wyświetleń strony: 9630

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka