Zarządzenie Nr 61/2005

Zarządzenie Nr  61/2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   24  października 2005 roku

 

 

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji wchodzą:

1. Instytut Ekonomii,

2. Instytut Nauk Politycznych,

3. Instytut Zarządzania,

 

§2

 

1. W skład Instytutu Ekonomii wchodzą:

1)      Zakład Mikroekonomii

2)      Zakład Makroekonomii

3)      Zakład Statystyki i Ekonometrii

Pracownia Finansów i Rachunkowości

4)      Zakład Gospodarki Regionalnej

5)      Zakład Historii Myśli Społeczno-Gospodarczej

6)      Zakład Samorządu Terytorialnego

Pracownia Informatyki

 

 

§3

 

1.  W skład Instytutu Nauk Politycznych wchodzą:

1)      Zakład Teorii Polityki

Pracownia Marketingu Politycznego

2)      Zakład Stosunków Międzynarodowych

3)      Zakład Współczesnych Systemów Politycznych

Pracownia Badań nad Ustrojami  Politycznymi Krajów Islamskich

     4)   Zakład Myśli Politycznej

           Pracownia Filozofii Polityki

           Pracownia Antropologii Polityki i Nauki o Cywilizacji

5)      Zakład Historii Najnowszej

6)      Zakład Masowych Organizacji Społecznych

Pracownia Socjologii Polityki

            Pracownia Polityki Społecznej i Regionalnej

7)      Pracownia Zastosowania Komputerów w Politologii

 

 

 

 

§4

 

1. W skład Instytutu Zarządzania wchodzą:

1)       Zakład Zarządzania i Organizacji

2)      Zakład Zarządzania Rozwojem Organizacji

3)      Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem

4)      Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Pracownia Zastosowania Komputerów w Zarządzaniu

5)      Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi

6)      Zakład Metod Jakościowych w Zarządzaniu

7)      Zakład Marketingu

8)      Zakład Przedsiębiorczości

9)      Zakład Filozofii Biznesu i Negocjacji.

 

§5

 

Tracą moc obowiązującą:

1.       Zarządzenie nr 4/2005 rektora AŚ z 28 stycznia 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

2.       Zarządzenie nr 52/2005 rektora AŚ z 30 września  2005r. zmieniające zarządzenie nr    4/2005 rektora AŚ z 28 stycznia 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania i Administracji.

 

§6

 

Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:20:34

Liczba wyświetleń strony: 9810

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka