Zarządzenie Nr 19/2005

Zarządzenie Nr  19 /2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia    19  maja 2005 roku

 

w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne

 

 

 

            Na podstawie art.23 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385 ze zm.) i § 9 ust. 2, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. nr 84 poz. 380 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2005/2006 określa załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                              Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 19 /2005

                                              Rektora Akademii Świętokrzyskiej

                                              im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

                                              z dnia  19   maja  2005 roku.

 

Opłata za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych i wieczorowych

w roku akademickim 2005/2006

 

Kierunek studiów

Wysokość opłaty

 

(w stosunku rocznym)

2

3

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 

 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

                2 200,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

                2 300,00 zł

 Filologia polska

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

                2 500,00 zł

2/ studia zaoczne licencjackie

                2 500,00 zł

 Filologia

 

1/ studia wieczorowe licencjackie

 

   - filologia angielska

                3 500,00 zł

   - filologia germańska

                3 500,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie

 

   - filologia rosyjska z elementami języka rosyjskiego

 

     biznesu

                2 400,00 zł

   - filologia rosyjska z elementami translatoryki

                2 400,00 zł

3/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

 

   - język rosyjski biznesu

                2 400,00 zł

 Historia

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

                2 600,00 zł

2/ studia zaoczne licencjackie

                2 600,00 zł

3/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

                3 600,00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY

 

 Biologia

 

1/ studia zaoczne licencjackie

 

     I rok

                2 700,00 zł

     II i III rok

                2 800,00 zł

2/ studia magisterskie uzupełniające po licencjacie

                2 800,00 zł

 Chemia

 

1/ studia zaoczne licencjackie

 

     I rok

                2 800,00 zł

     II i III rok

                2 700,00 zł

2

 

2

3

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

 

     I rok

                2 800,00 zł

     II rok

                2 700,00 zł

 Geografia

 

1/ studia zaoczne licencjackie

 

    I i II rok

                2 800,00 zł

    III rok

                2 700,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

                2 700,00 zł

Informatyka

 

1/ studia zaoczne licencjackie

                3 200,00 zł

 Matematyka

 

1/ studia zaoczne licencjackie

 

     I rok

                2 500,00 zł

     II rok

                2 600,00 zł

     III rok

                2 500,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

                2 600,00 zł

Ochrona środowiska

 

1/ studia zaoczne licencjackie

                2 900,00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I NAUK O ZDROWIU

 

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

 

    III i IV rok

                3 100,00 zł

    V rok

                2 600,00 zł

2/ studia zaoczne licencjackie

                3 500,00 zł

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

                3 400,00 zł

 Fizjoterapia

 

1/ studia zaoczne i wieczorowe licencjackie

 

    I i II rok

                3 700,00 zł

    III rok

                2 900,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

 

   (pod warunkiem zatwierdzenia przez MENiS)

                4 000,00 zł

 Pedagogika

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

 

    - pedagogika medyczna-opieka paliatywna

                2 700,00 zł

    - pozostałe specjalności

                2 600,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

                2 900,00 zł

 

 

3

 

2

3

3/ studia wieczorowe magisterskie uzupełniające

 

    po licencjacie

 

     I i II rok

                3 000,00 zł

     III rok (ostatni semestr)

                1 700,00 zł

 Pielęgniarstwo

 

1/ studia zaoczne i wieczorowe licencjackie

 

    I i II rok

                3 200,00 zł

    III rok

                2 800,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

 

    I rok

                3 700,00 zł

    II rok

                3 600,00 zł

Położnictwo

 

1/ studia zaoczne i wieczorowe licencjackie

 

    I rok

                3 200,00 zł

    II rok

                3 100,00 zł

    III rok

                2 800,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI

 

 Ekonomia

 

1/ studia zaoczne licencjackie

                2 100,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

                2 500,00 zł

 Politologia

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

                2 000,00 zł

2/studia zaoczne magisterskie uzupełniające dla oficerów

                2 200,00 zł

3/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

                2 000,00 zł

 Zarządzanie i marketing

 

1/ studia zaoczne licencjackie

                2 100,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

                2 500,00 zł

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY

 

 Filologia polska

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

                2 800,00 zł

 Filologia

 

1/ studia wieczorowe licencjackie

 

   - filologia angielska

                3 300,00 zł

 Historia

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

                2 800,00 zł

 Stosunki międzynarodowe

 

1/ studia zaoczne licencjackie

                2 800,00 zł

4

 

2

3

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

 

 Ekonomia

 

1/ studia zaoczne licencjackie

                3 300,00 zł

 Pedagogika

 

1/ studia zaoczne magisterskie jednolite

                2 800,00 zł

2/ studia zaoczne magisterskie uzupełniające po licencjacie

                2 900,00 zł

 Socjologia

 

1/ studia zaoczne licencjackie

                2 800,00 zł

 

 

Podstawą do naliczania opłaty za zajęcia dydaktyczne wolnych słuchaczy oraz

za powtarzenie zajęć dydaktycznych i realizację różnic programowych są wyżej

wymienione stawki rocznej opłaty dla poszczególnych kierunków (specjalności) studiów zaocznych lub wieczorowych na analogicznych latach studiów (magisterskich jednolitych i licencjackich).

 

 

 

 

Na kierunkach, na których nie prowadzi się studiów zaocznych lub wieczorowych, ustala się następujące podstawy do naliczania opłaty:

 

 

 

 

 

 

~ Chemia                                                                                - 

 2 700,00 zł

 

~ Fizyka                                                                                  -    2000,00 zł

 

~ Malarstwo                                                                            -    3200,00 zł

 

~ Pedagogika                                                                             

 

  specjalność: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna

 

 

                        i przedszkolna z językiem angielskim           -

2 600,00 zł

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 09:10:14

Liczba wyświetleń strony: 10927

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka