Zarządzenie Nr 36/2005

Zarządzenie Nr  36  / 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 28  lipca 2005 roku

 

zmieniające zarządzenia Nr 28/2005 z dnia  23 czerwca 2005 roku

w sprawie  wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe  dla nauczycieli akademickich w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 102 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.),  § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz.U. Nr 107, poz. 1182 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych  (Dz.U. Nr 78, poz. 685), zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Przepis § 2  zarządzenia Nr 28/2005 z dnia  23 czerwca 2005 roku w sprawie  wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe  dla nauczycieli akademickich w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w brzmieniu:

Stawki wymienione w § 1 mają zastosowanie do obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe  realizowanych przez pracowników Uczelni od dnia 1 stycznia 2005 roku.

zastępuje się przepisem w brzmieniu:

㤠2

Stawki wymienione w § 1 mają zastosowanie do obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe  realizowane przez pracowników Uczelni od początku roku akademickiego  2004 /2005”.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Adam Massalski

 

 


 

 

metryczka

Wytworzył:Rektor prof. dr hab. Adam Massalski
Data wytworzenia:2005-07-28
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2021-01-22 09:45:57

Liczba wyświetleń strony: 10371

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka