Zarządzenie Nr 39/2005

Zarządzenie Nr  39/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  2 września 2005 roku

 

w sprawie udzielenia prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Uczelni oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt 6)  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  Nr 164, poz. 1365 ) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz art. art. 98 – 109 Kodeksu cywilnego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Niniejszym udziela się prorektorom pełnomocnictw do podpisywania dyplomów absolwentów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych:

a)      absolwentom Wydziału Zarządzania i Administracji – prorektorowi ds. ogólnych – prof. dr. hab. Mieczysławowi Poborskiemu,

b)      absolwentom Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego– prorektorowi ds. dydaktycznych i studenckich -   prof. dr. hab. Jackowi Semaniakowi,

c)      absolwentom Wydziału Pedagogicznego i Nauk o Zdrowiu – prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą – prof. dr. hab. Andrzejowi Bogajowi,

d)      absolwentom  wydziałów Filologiczno-Historycznego oraz  Nauk Społecznych  Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim – prorektorowi ds. Filii - prof. dr. hab. Czesławowi Grzelakowi.

§ 2

Na dyplomach i świadectwach, o których mowa w § 1, w miejscu przeznaczonym na podpis rektora umieszcza się pieczęć o treści „ z up. Rektora”, a właściwy prorektor składa swój czytelny podpis.    

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą do dnia 31 sierpnia 2008 r.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:00:21

Liczba wyświetleń strony: 9710

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka