Zarządzenie Nr 41/2005

Zarządzenie Nr  41/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  16 września 2005 roku

 

w sprawie  dni rektorskich w Uczelni

 

 

      Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W związku z inauguracją roku akademickiego 2005/2006 ustala się dniem  rektorskim:

 

-          dla studentów Uczelni w Kielcach – 6 października 2005r.

 

-          dla studentów Filii w Piotrkowie Trybunalskim -  7 października 2005r.

 

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:16:48

Liczba wyświetleń strony: 9715

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka