Zarządzenie Nr 59/2005

Zarządzenie Nr  59/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  12 października 2005 roku

 

w sprawie dnia wolnego w Uczelni

 

 

       Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.       W dniu 31 października 2005 roku ustala się:

1)     dzień wolny od zajęć dla studentów Uczelni. Zajęcia zostaną zrealizowane w miesiącu listopadzie 2005 r. według ustalonego rozkładu.

2)      dzień wolny od pracy dla pracowników Uczelni.

2.   Pracownicy będący nauczycielami akademickimi oraz osoby świadczące usługi dydaktyczne na rzecz Uczelni odpracują zajęcia z dnia 31 października w dniach od 2 listopada do 30 listopada 2005 roku.

3.       Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi odpracują dzień 31 października w dniach od 2 listopada do 10 listopada 2005 roku w godzinach od 15:30 – 16:30.

4.   W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 31 października 2005 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:20:24

Liczba wyświetleń strony: 9535

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka