Zarządzenie Nr 69/2005

Zarządzenie Nr  69/2005

 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 21 listopada 2005 roku

 

w sprawie powołania komisji ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia wysokości tych nagród

 

 

            Na podstawie § 4 i 7 uchwały Nr 24/91 Senatu b. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 listopada 1991 roku w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi oraz przyznawania nagród z tego funduszu, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się w skład komisji do rozpatrzenia i opiniowania  wniosków o nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi następujące osoby:

1)      mgr inż. Janusz Siwiec – przewodniczący

2)      przedstawiciel delegowany przez NSZZ „Solidarność”

3)      przedstawiciel delegowany przez ZNP

4)      mgr Joanna Loeffler-Mazur

5)      mgr Gienowajte Felisek

6)      mgr Monika Pożoga

§ 2

 

Wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi ustala się w wysokości od 300 do 900 zł.

 

§ 3

 

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 46/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 listopada 2002 roku w  sprawie powołania komisji ds. nagród dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz ustalenia wysokości tych nagród.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-01-31 09:31:14

Liczba wyświetleń strony: 9734

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka