Zarządzenie Nr 68/2005

Zarządzenie Nr  68/2005


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  21  listopada 2005 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 38/2005Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej   Filii w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W zarządzeniu nr 38/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej   Filii w Piotrkowie Trybunalskim wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. W §1  dodaje się punkt 5 o następującym brzmieniu: „5) Międzywydziałowy Zakład Informatyki”.

2.       W §2 ust.2 dodaje się literę d o następującym brzmieniu: „d. Zakład Agrobiznesu”.

3.       W § 2 skreśla się  ust. 3.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz
metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:21:58

Liczba wyświetleń strony: 9365

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka