Zarządzenie Nr 66/2005

Zarządzenie Nr  66/2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  17 listopada 2005 roku

 

w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich

 

            Na podstawie art. 104 ustawy  z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.) i art. 72 ust. 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 2 Uchwały nr 3/92 Senatu b. WSP z dnia 27 lutego 1992 roku zarządza się, co następuje:

 

§1

 

Powołuje się w skład Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich następujące osoby:

1.       prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj            -  przewodniczący

2.       prof. dr hab. Zbigniew Olesiński

3.       prof. dr hab. Zenon Zamiar

4.       dr Agnieszka Kasińska-Metryka

5.       dr Katarzyna Gal

6.       dr Paweł Migała

7.       prof. zw. dr hab. Bogusław Mucha

8.       prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk

9.       prof. dr hab. Roman Bobryk

10.   prof. zw. dr hab. Zygfryd Witkiewicz

11.   prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek

12.   prof. Jerzy Mądrawski

13.   prof. dr hab. Elżbieta Koniusz

14.   prof. dr hab. Jerzy Szczepański

15.   dr Grażyna Nowak-Starz

16.   prof. dr hab. Marianna Janion

17.   dr Janina Kowalik         -  przedstawiciel ZNP

18.   dr Ewa Małyszko         -  przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

 

 

§ 2

 

Komisja, o której mowa w § 1 działa do dnia 31 sierpnia 2006 roku.

 

§3

 

Obsługę administracyjną Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Okresowej Oceny Nauczycieli Akademickich prowadzi Dział Kadr.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-03-18 12:36:26

Liczba wyświetleń strony: 9849

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka