Zarządzenie Nr 64/2005

Zarządzenie Nr  64/ 2005

 

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  8  listopada  2005 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2004 z dnia 18 maja 2004  r. w sprawie wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu Socrates/Erasmus

 

 

            Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) i § 37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W zarządzeniu nr 31/2004 z dnia 18 maja 2004  r. w sprawie wymiany nauczycieli akademickich w ramach programu Socrates/Erasmus załącznik nr 1 otrzymuje nową treść. Załącznik nr 1 o nowej treści stanowi złącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina RenzZałącznik  dostepny w  wersji zarządzenia w formacie PDF.
 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:21:13

Liczba wyświetleń strony: 9562

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka