Zarządzenie Nr 47/2005

Zarządzenie Nr   47/2005


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   30  września 2005 roku

 

w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania skontrum zbiorów

Biblioteki Głównej

 

 

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 18 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 listopada 1999 roku w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 93, poz. 1077 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzania skontrum zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w składzie:

  1. Justyna Adamczyk – przewodnicząca
  2. Bożena Kosno
  3. Anna Kasprzak
  4. osoba delegowana przez kierownika jednostki, w której przeprowadzane jest skontrum.

 

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 1/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2002 roku w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania skontrum zbiorów Biblioteki Głównej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renzmetryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 13:18:02

Liczba wyświetleń strony: 9396

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka